سفارش تبلیغ
صبا

          خــبــر از داغ عـــزیـــزان جــهــــان دارد شمع

قـطـره هـایی که بــریــزد بـزمـین از رخ شمع

           اشکهایی است که در دیده نهان دارد شمع

 

حالـت سـوخـتــه را ســوخـتـگـان می دانند

ز آن سبب سوختن خویش عیان دارد شمع

          هــمــه ســوزنــد در ایـــن وادی حــیـــرت اما

          آتـش اندر سر و بـر و دیـده نشان دارد شمع

 

 

بـه وفا شـهـره شهریم چـو پروانه ولیک

                 کی خبر از دل ما سوختگان دارد شمع
تاریخ : شنبه 89/11/30 | 12:29 عصر | نویسنده : رضا | نظر
تاریخ : شنبه 89/11/30 | 12:2 عصر | نویسنده : رضا | نظر
تاریخ : جمعه 89/11/29 | 6:56 عصر | نویسنده : رضا | نظر
تاریخ : جمعه 89/11/29 | 12:58 عصر | نویسنده : رضا | نظر
تاریخ : جمعه 89/11/29 | 8:10 صبح | نویسنده : رضا | نظر
تاریخ : جمعه 89/11/29 | 8:8 صبح | نویسنده : رضا | نظر
تاریخ : چهارشنبه 89/11/27 | 8:14 صبح | نویسنده : رضا | نظر
تاریخ : چهارشنبه 89/11/27 | 8:13 صبح | نویسنده : رضا | نظر
تاریخ : پنج شنبه 89/11/21 | 1:37 عصر | نویسنده : رضا | نظر
تاریخ : پنج شنبه 89/11/21 | 1:35 عصر | نویسنده : رضا | نظر